Skip to content Skip to footer

Antropologjia kulturore: Hyrje e shkurtër

Antropologjia kulturore: Hyrje e shkurtër
Prof. Asoc. Dr. Arsim Canolli, Departamenti i Antropologjisë/Fakulteti Filozofik

Libri “Antropologjia kulturore: Hyrje e shkurtër” (UP, 2024) është libër universitar për studentët e antropologjisë, por edhe të shkencave të tjera shoqërore. Libri ofron, në një anë, një pamje të
shkurtër të historisë së antropologjisë, veçantisë së saj si shkencë sociale, metodave dhe shkrimit antropologjik, ndërsa, në anën tjetër, edhe një skicë të interpretimit të temave krysore në
antropologjinë kulturore, prej familjes deri te shteti, duke përfshirë farefisninë, ritet, festat, trashëgiminë kulturore, identitetet sociale, etj.

Ky libër ofrohet FALAS si PDF për lexim, shkarkim dhe shpërndarje (si libër i plotë) në sistem informacioni.

 

Category: Product ID: 1680

Description

“Antropologjia kulturore: Hyrje e shkurtër” është një hyrje e shkurtër në antropologjinë kulturore, si për studentë të antropologjisë dhe shkencave shoqërore, ashtu edhe për lexues që duan të njohin se me çfarë merret antropologjia kulturore.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Antropologjia kulturore: Hyrje e shkurtër”

Your email address will not be published. Required fields are marked *